Hawaii State Quarter

Ua Mau ke Ea o ka Aina i ka Pono

Description:

Statue of Kamehameha I with state outline and motto